jahad_header (5)
  • با عنایت به اینکه تخصیص سوخت مایع کلیه واحدهای تولیدی گلخانه ای و قارچ خوراکی درسال جاری صرفا از طریق سامانه جدید تجارت آسان و اخذ کد شناسه از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت متبوع ، انجام می پذیرد . لذا متقاضیان محترم در صورت استمرار فعالیت و درخواست سهمیه سوخت مایع ، هر چه سریعتر جهت اخذ اطلاعات بیشتر و اقدام مقتضی به مدیریت/مرکز جهادکشاورزی محل تولیدی مراجعه نمایند - فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه دی ( ۱۰ ) سال ۱۳۹۸ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج گرديد

نام نویسی

شناسه کاربری

بکارگیری نشانه‌های زیر درست نمی‌باشد: ممیز، ممیز برعکس، پرانتز باز و بسته، $ و ...

برای فرستادن گذرواژه تصادفی به ایمیل شما، آنرا خالی بگذارید

شناسه فردی

مانند: 18 - 05 - 1360

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید