فهرست مناقصات و مزایدات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان- سال 1402
شماره قرارداد/ مناقصه تاریخ قرارداد موضوع قرارداد برآورداولیه به میلیون ریال واحد ستادی نام شهرستان کد اعتباری مدت پیمان مبلغ پیمان به میلیون ریال نام شرکت برنده کد اقتصادی شناسه ملی شماره قرارداد
سامانه
شماره نیاز تاریخ جلسات
1 401
8
23 142 1402/04/13 بهسازی انهار سنتی و کانال های عمومی شهرستان اندیکا 16.235 آب وخاک اندیکا 300ض1306012 2/5
ماه
15.249 شرکت ساتیا راه مهر 411658375977 14009119113 24200021900030-21 20020002190000-18 1402/02/30
1402/03/17
1402/03/20
1402/03/21
2 401
9
2 142 1402/04/18 عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ ابیاری نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر 121.149 آب وخاک شوشتر 200ض 1307003 4ماه 115.513 شرکت فیدار
سازه پارسا اکسین
- 14007573595 240200021900000-4 2002000219000-5 1402/02/22
1402/03/01
1402/03/02
1402/03/08
3 401
10
17 142 1402/3/29 اجرایی بهسازی انهار عمومی آبیاری لولو منطقه دشت سوسن شهرستان ایذه 14.765 آب وخاک ایذه 300ض1306012 45روز 11.148 فیدار سازه
 پارسا اکسین
- 14007573595 240200021900000-5 200200021900006 1402/02/12
1402/03/01
1402/03/02
1402/03/08
4 401
11
28 142 1402/3/20 بهسازی و احداث کانال درجه 3 ابودبس شهرستان کارون 18.500 آب وخاک کارون 300ض1306012 3ماه 19.869 شرکت عباس
 فراز آب جنوب
411339181759 108609349925 240200021900000-6 20020021900000-7 1402/02/12
1402/03/01
1402/03/02
1402/03/08
5 401
12
5 142 1402/04/28 عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی اندیمشک 22.270 آب وخاک اندیمشک 200ض1306012 2ماه 23/724 شرکت عمران هامون کاریز - 14009608124 240200021900000-7 20020002190000-24 1402/02/12
1402/03/02
1402/3/27
6 401
13
26 142 1402/03/21 عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان باوی 11,755 آب وخاک باوی 200ض1306012 3ماه 11,755 کبیرسازان جنوب 411346934547 10860789613 240200021900000-8 20020002190000-10 1402/2/12
1402/03/02
7 401
14
9 142 1402/3/30 عملیات اجرای تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان خرمشهر 17/526 آب وخاک خرمشهر 200ض1306012 2ماه 16/558 آریا سدر آب سامان 411395158636 10860414641 240200021900000-9 20020002190000-11 1402/02/12
1402/03/02
8 401
15
42 142 1402/04/06 عملیات اجرای تسطیح اساسی شهرستان کرخه 12,938 آب وخاک کرخه 200ض1306012 2ماه 12,273 شرکت تکوین
 دشت چنانه
411355357343 10860076586 24020002190000-10 20020002190000-12 1402/02/12
1402/03/02
9 401
16
3 142 1402/04/18 عملیات اجرایی تسطیح اساسی اراضی کشاورزی شهرستان گتوند 14,063 آب وخاک گتوند 200ض1306012 2ماه 14,765 شرکت کبیرسازان جنوب 411346934547 10860789613 24020002190000-11 20020002190000-25
و
20020002190000-14
1402/02/12
1402/03/2
1402/03/27
10 401
17
40 142 1402/03/10 خرید لوله پلی اتیلن در سطح استان 540000
 هرکیلوگرم
آب وخاک استان 400ض1306012 3ماه 316,069 شرکت تکاب لوله
زفره اصفهان
411171131335 10260518228 240020002190000-23 20020002190000-13 1402/02/14
1402/03/01
11 401
18
15 142 1402/04/07 احداث کانال های آبیاری تشان و زیدون شهرستان بهبهان 26/281 آب وخاک بهبهان 300ض1306012 75
روز
24/935 فیدار سازه
 پارسا اکسین
411587575549 14007573595 24020002190000-12 20020002190000-19 1402/02/30
1402/03/17
1402/03/20
1402/03/21
12 401
19
39 142 1402/2/16 خرید کولر های اسپیلت سازمان - اموراداری
پشتیبانی
دفتر استان 305ض1002073 1ماه 17/650 شرکت
بدیع کیا جنوب
411474759445 10860851452 24020002190000-13 20010002190000-17 1402/01/14
1402/01/30
13 401
20
39 142 1402/04/07 خرید کولر های اسپیلت سازمان 15,980 اموراداری
پشتیبانی
دفتر استان 305ض1002073 1ماه 16/230 شرکت
بدیع کیا جنوب
411474759445 10860851452 24020002190000-14 200200021900017 1402/02/19
1402/03/09
14 401
21
12 142 1402/04/25 لایروبی انهار و زهکش های شهرستان بندر ماهشهر 24,664 آب وخاک دفتر استان 300ض1306012 2ماه 14,663 شرکت رایان
 طرح فرهود
- 14010667473 24020002190000-18 20020002190000-21 1402/03/02
1402/03/27
15 401
25
16 142 1402/04/31 عملیات احداث کف بند روستای سرآسیاب صیدون واقع در شهرستان باغملک 52,996 آب وخاک باغملک 1306012033 2ماه 56,830 شرکت عباس
 فراز آب جنوب
411339181759 10860934925 - 20020002190000-31 1402/03/16
1402/04/05
16 401
26
16 142 1402/05/01 عملیات اجرای سردهنه کانال داربری منجوک شهرستان باغملک 40,687 آب وخاک باغملک 1306012033 2
ماه
35,791 شرکت بهینه کاران 411197416541 10420176007 24020002190000-16 20020002190000-33 1402/03/28
1402/04/12
1402/04/17
1402/04/18
17 401
27
16 142 1402/05/08 عملیات اجرای سردهنه کانال روستای طلاور شهرستان باغملک 42,996 آب وخاک دفتر استان 1306012033 45روز 39,604 شرکت صبا راه مبین 411339197432 10860106352 24020002190000-17 20020002190000-34 1402/03/30
1402/04/18
18 401
30
10 142 1402/05/28 احداث شبکه آبیاری موقت و تسطیح نسبی بخشی از اراضی منطقه نوآباد درمحدوده شهرستان آبادان جهت تامین آب برای توسعه نخیلات 273,916 آب وخاک آبادان 300ض 1306012
200ض1306012
7ماه 187/425 اهورا جاوید اریکه 1899792627 14010660384 24020002190000-19 20020002190000-39 1402/04/14
1402/05/03
19 401
31
31 142 1402/06/22 خرید تجهیزات و سیستم های رایانه ای 22,000 اموراراضی دفتر استان 100ض1306024 7
روز
20,176 شرکت جاوید
پارس گستر اروند خوزستان
- 14010294709 24020002190000-22 20020002190000-45 1402/04/25
1402/05/11
20 401
33
41 142 1402/06/06 طرح انتقال آب با لوله به باغات سادات حسینی شهرستان دز پارت 44/010 آب وخاک دفتر استان 400ض1306012 25روز 50/767 شرکت فیدار
سازه پارسا اکسین
4115875549 14007576595 24020002190000-20 20020002190000-44 1402/05/31
1402/06/05
1402/06/05
1402/06/04
21 402
2
31 142 1402/03/20 انجام خدمات موردنیاز اموراراضی در حوزه سامانه 131 28/000 اموراراضی دفتر استان 73000092 1سال 29,800 میلاد شیرین بهار 411176941918 10280384899 10280384899 200200021900000-2 1402/01/22
1402/02/10
1402/02/30
22 402
3
39 142 1402/05/21 تامین حفاظت از اماکن و اسناد ودفتر استان و شهرستان ها جهادکشاورزی 224,000 اموراداری
پشتیبانی
دفتر استان جاری 1
سال
245/727 شرکت نظم آفرینان
 آریان
10260620679 411137956843 2402000219000000 2002002190000-41 و
20020002190000-16
1402/02/19
1402/03/09
1402/03/30
23 402
4
142 1402/07/01 خرید خدمات خودرویی 55 دستگاه وانت دوکابین مزدا 110 امور اداری دفتر استان - 1
سال
99,114 شرکت نیما پارسوماش 411341764791 24020002190000-21 20020002190000-43 1402/05/10
1402/05/29