jahad_header (5)
  • اسنانداری خوزستان و معاونت برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان اطلاعیه ای در خصوص بارندگی ۹۸/۱۲/۰۴ و ۹۸/۱۲/۰۷ اطلاعیه ای صادر کردند که در آیکن اطلاعیه در همین سایت مشاهده می شود  - فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه دی ( ۱۰ ) سال ۱۳۹۸ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج گرديد