jahad_header (5)

روز جهانی خاک

پوستر روز جهانی خاک ۱۴۰۱

پوستر ۱۴۰۱مسابقه عکاسی ویژه بزرگسالان

 

پوستر ۱۴۰۱مسابقه نقاشی کودک به مناسبت روز جهانی خاک

 

پوستر ۱۴۰۱وبینار برگزاری شده  به مناسبت روز جهانی خاک 

 

ثبت رویداد استانی۱۴۰۱ به مناسبت روز جهانی خاک

 درج شعار روز جهانی خاک۱۴۰۱ بر سر برگ مکاتبات اداری

 

شرکت در مراسم بزرگداشت۱۴۰۱ روز جهانی خاک

 

 عناوین وبینار برگزار شده  ۱۴۰۱به مناسبت روز جهانی خاک توسط اعضای هیت علمی مرکز تحقیات کشاورزی

 

 

نصب پوستر روز جهانی خاک ۱۴۰۱در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

 

 

ایجاد صفحه ای به نام روز جهانی خاک در پورتال سازمان

 

برگزاری مراسم روز جهانی خاک - گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید چمران اهواز

 

پوستر برگزاری وبینار آموزشی به مناسبت روز جهانی خاک

 

پوستر مسابقه عکاسی ویژه بزرگسالان

 

پوستر مسابقه نقاشی کودک به مناسبت روز جهانی خاک

 

ترجمه و صداگذاری کلیپی با عنوان آشنایی با خاکهای شور و سدیمی و روشهای جلوگیری از ایجاد این خاکها

 

ثبت وبینار برگزار شده توسط سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر روی نقشه داینامیک فائو

 

خلاصه ای از سیمای استان خوزستان

 

درج شعار روز جهانی خاک در سربرگ مکاتبات اداری سازمان

 

دعوت از سازمانها، ادارات و ... جهت شرکت در مراسم روز جهانی خاک

 

شرکت در مراسم روز جهانی خاک، برگزار شده توسط فائو

 

کلیپ اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با هدف اصلاح و بهبود کیفیت خاکهای زراعی

 

کلیپی از عکسهای ارسال شده با موضوع خاک و رویش

 

کلیپی در خصوص مدیریت پایدار خاک

 

گزارش روز جهانی   ۱۴۰۰خاک

 

نصب پوستر روز جهانی خاک جهت اطلاع رسانی

 

وبینار روز جهانی خاک-۷ آذرماه ۱۴۰۰