jahad_header (5)

کشاورزان حمیدیه میزبان کاروان ترویجی بهره وری آب وآبیاری در شرایط تنش و ارقام

 

کشاورزان حمیدیه میزبان کاروان ترویجی بهره وری آب وآبیاری در شرایط تنش و ارقام

کاروان ترویجی با محوریت آب و آبیاری در شرایط تنش و ارقام و با توجه به اهمیت ویژه آب کشاورزی با حضور کشاورزان در شهرستان حمیدیه برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مصطفی عبیاوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه از حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان شهرستان در کاروان ترویجی خبر داد.

وی افزود: این کاروان با محوریت آب و آبیاری در شرایط تنش و ارقام و با توجه به اهمیت ویژه آب کشاورزی در روستای سید حسین از توابع مرکز خدمات طراح و با حضور کشاورزان سه مرکز خدمات دیگر و تدریس اساتید مجرب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برگزارشد

 عبیاوی با بیان اینکه ۵۰ بهره بردار در کارگاه آموزشی شرکت کردند تصریح کرد: مدیریت بهینه آب کشاورزی و همچنین ترویج ارقام نوین و مقاوم به کم آبی، بررسی علمی _فنی میدانی مسائل کشاورزی و منابع طبیعی، عناوین مطرح شده در این کاروان بود


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.