jahad_header (5)

کاهش مصرف سموم شیمیایی با کنترل تلفیقی آفات چوبخوار نخلستان

 

کاهش مصرف سموم شیمیایی با کنترل تلفیقی آفات چوبخوار نخلستان

 

دوره آموزشی ترویجی کنترل تلفیقی آفات چوبخوار نخیلات در نهر سعدونی اروندکنار برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: یکی از مهمترین دلایلی که مدیریت تلفیقی آفات باید به سایر روش ها ترجیح داده شود، میزان اثر گذاری این روش در کنترل آفت، کاهش مصرف سموم شیمیایی و در نتیجه جلوگیری از  مقاومت آفات به سموم  شیمیایی است.

 

حسن دشتی نژاد  اظهار کرد: در  این دوره آموزشی استپ های کنترل تلفیقی آفات چوبخوار نخلستان و چرایی اجرای آن با تاکید بر کاربرد تله های نوری با هدف شکارحشرات بالغ و اختلال در سیکل زندگی چوبخواران نخیلات  برای ۳۰ نفر روز آموزش داده شد.

 

 

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.