jahad_header (5)

نظارت بر بازار و بازرسی از فروشگاه های آبادان

نظارت بر بازار و بازرسی از فروشگاه های آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از ۹ واحد فروشگاه گوشت و پروتئین و فروشگاه افق کوروش بازار شهید ارغنده( صفا) بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی و  رئیس اداره تعزیرات شهرستان آبادان از ۹ واحد فروشگاه گوشت و پروتئین و فروشگاه افق کوروش بازار شهید ارغنده( صفا) بازدید کردند.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: گران‌فروشی و کم فروشی ،تاریخ انقضاء محصولات ، شرایط بهداشتی نگهداری و عرضه و نصب بنر قیمت از جمله موارد تأکید شده در این بازدید بود.

 

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.