jahad_header (5)

مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم خرمشهر

 مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم خرمشهر

۱۴ هزار هکتار کنترل شیمیایی در  مزارع گندم شهرستان خرمشهر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از مبارزه با علفهای هرز گندم   در این شهرستان خبر داد.

یاسر شریفی گفت: بیش از ۱۴ هزار هکتار مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم در سال جاری تاکنون صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کنترل شیمیایی زراعی  از روش های مهم مبارزه با علف های هرز مزارع گندم است افزود:از جمله علف های هرز مهم باریک برگ شهرستان جودره ،یولاف ،چچم و پهن برگ ها  شامل پنیرک ،یونجه باغی ،پیچک صحرایی و چغندر وحشی است.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.