jahad_header (5)

لزوم مقابله با کنه تارتن خرما در خرمشهر

لزوم مقابله با کنه تارتن خرما در خرمشهر

نخلداران خرمشهری مراقب کنه تارتن خرما باشند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از لزوم مقابله با کنه تارتن خرما در صورت ظهور در نخلستانها خبر داد.

کیوان طرفی گفت: آفت کنه تارتن خرما که در محلی به آن غبار میگویند با کشیدن شیره غذایی برگ و میوه‌ها، باعث خشک شدن پوست میوه شده، شیرینی میوه را کاهش می‌دهد و اگر خسارت ادامه یابد اندازه میوه و ارزش غذایی آن بسیار کاهش پیدا می‌کند.
طرفی اضافه کرد: برای کنترل شیمیایی می‌توان به محض مهاجرت کنه‌های بالغ از تاج درخت به سمت خوشه‌ها، از سموم کنه کش اختصاصی با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و مراکز جهاد کشاورزی استفاده کرد.
وی اظهار داشت: آغاز فصل گرما و وزش بادهای گرم و خشک، شرایط لازم برای فعالیت، افزایش نسل و خسارت کنه تارتن نخیلات را  فراهم میکند.

طرفی ادامه داد:به دلیل تعدد نسل کنه‌های تارتن، برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنه‌ها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است؛ همچنین کشاورزان مراقب باشند تا زمانی که فعالیت آفت شروع نشده سم‌پاشی را شروع نکنند چون علاوه بر هزینه‌بر بودن منجر به آلودگی محیط‌زیست شده و تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.