jahad_header (5)

ظهور اسپات های نخل خرما و آغاز عملیات گرده افشانی در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: اسپات های ماده در نخیلات آبادان شکوفا شده و عملیات گرده افشانی یا لقاح که از مهمترین عملیات داشت نخیلات در آبادان بوده آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ حسن دشتی نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان بیان کرد: همزمان با آغاز بهار طبیعت، اسپات های ماده در نخیلات آبادان شکوفا شده و عملیات گرده افشانی یا لقاح که از مهمترین عملیات داشت نخیلات در آبادان بوده آغاز شده است.

وی در ادامه افزود : نظارت بر عملیات گرده افشانی توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی منیوحی در روزهای آغازین سال نو انجام شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان همچنین بیان کرد: آبادان دارای بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نخیلات است و شکوفا شدن اسپات ها از رقم استعمران که ۷۵ درصد کل نخیلات منطقه را تشکیل می‌دهد آغاز شده و این روند تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.