jahad_header (5)

صادارت بیش از 10 هزار تن محصولات کشاورزی در آبادان

صادارت بیش از ۱۰ هزار تن محصولات کشاورزی در  آبادان

 بیش از ۱۰ هزار تن محصولات کشاورزی  از بنادر آبادان چوئبده و اروندکنار به کشورهای حاشیه خلیج صادر شده است.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه ۱۰۳۷۵.۱۳۲ تن محصولات کشاورزی از بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار به کشورهای حاشیه خلیج صادر شده است.

 

حسن دشتي نژاد افزود: قسمت اعظم این محصولات شامل سیب زمینی و پیاز و کاه حبوبات است که پس از بازدید کارشناسان  قرنطینه گیاهی  و حصول اطمینان از عاری بودن محموله از آفت و بیماری و بررسی سایر شرایط قرنطینه ای صادرات، گواهی فیتوسنیتری و مجوز صادرات به کشورهای کویت و امارات متحده عربی صادر می شود.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.