jahad_header (5)

شناسایی بیش از ۱۲۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خوزستان

فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بیش از  ۱۲۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ سرهنگ شریفی فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: طی مدت هشت روز از آغاز فعالیت کشیک نوروزی تعداد ۱۲۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان توسط اکیپ های کشیک نوروزی شناسایی شد.

وی ادامه داد: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و نظارت در ایام تعطیلات نوروز با برقراری کشیک های نوروزی تشدید و با هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز وفق قانون مقابله خواهد شد .

شریفی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی مستلزم مشارکت کلیه آحاد جامعه است و از شهروندان خواست تا هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز را به شماره  ۱۳۱ و یا ثبت از طریق سامانه الکترونیکی cms.laoi.ir گزارش و اطلاع دهند .


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.