jahad_header (5)

حفاظت از اراضی کشاورزی ضامن امنیت غذایی جامعه

حفاظت از اراضی کشاورزی ضامن امنیت غذایی جامعه

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری در سال جاری ۱۱۵۶ مورد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و تعداد ۳۷۹ مورد به مساحت ۳۹ هکتار مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی رسیدگی شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: جهانشیر سراج الدین مدیر امور اراضی سازمان ضمن گرامیداشت ۱۴ آذر روز جهانی خاک و با رعایت شعار امسال «خاک و آب منشا زندگی » گفت : خاک اراضی مستعد زراعی منبع غیرقابل جایگزینی است که با تخریب آن به آسانی قابل بازیافت نمی باشد.

وی افزود: خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به سهولت و در کوتاه مدت قابل جبران نیست، تولید خاک در کنترل و قدرت انسان نیست اما حفاظت از آن در توان انسان امروز هست .

سراج الدین اظهار داشت: روز جهانی خاک فرصتی برای آگاهی بخشی عمومی درباره ضرورت های حفظ خاک و زمین های کشاورزی و تشریح خطرات ناشی از تغییرکاربری و تخریب خاک به عنوان یکی از ارکان کشاورزی است.

وی اضافه کرد: : تغییر کاربری اراضی کشاورزی از عمده ترین مشکلات اساسی بخش کشاورزی محسوب می شود که این امر سبب نابودي بخش اعظمی از اراضی کشاورزي شده که از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی، پیامدهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بسیار حائز اهمیت است.

سراج الدین تصریح کرد : یکی از راههای ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید مواد غذایی پایدار، گسترش فعالیتهای کشاورزی از طریق حفظ خاک و زمینهای کشاورزی با کاربری های زراعی و باغی است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ساماندهی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز نقشی غیرقابل انکار در توسعه پایدار کشاورزی و متوازن جامعه دارد ادامه داد : حفاظت از خاک زراعی و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی یکی از وظایف اصلی سازمان جهاد کشاورزی است که به نوبه خود بیشترین میزان حساسیت و دقت عمل و قاطعیت در این امر صرف می‌شود تا شاهد از بین رفتن خاک زراعی در استان نباشیم.

 

سراج الدین بیان داشت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان ضامن امنیت غذایی و استقلال کشور است، برنامه های این مدیریت برای مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز بر حول سه محور فرهنگی و ترویجی ، پیشگیری و اعمال قانون نسبت به متخلفان متمرکز است.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری در سال جاری تعداد ۱۱۵۶ مورد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و به استناد احکام و دستورات قضایی صادره تعداد ۳۷۹ مورد به مساحت ۳۹ هکتار مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی رسیدگی شده است.

 

سراج الدین خاطر نشان کرد: از اهداف مهم دیگر، بازدید و نظارت بر اجرای طرحهای دارای مجوز تغییرکاربری و موافقت نامه های صادره جهت تعیین میزان پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از انحراف اجرایی آنها است که در این راستا تعداد ۲۹۱ مورد به مساحت ۱۹۲ هکتار بازدید صورت گرفته است.

 

 وی در پایان افزود : صیانت از اراضی کشاورزی باید به یک باور عمومی تبدیل شود. اگر عزم ملی به وجود آید و عامه مردم از اهمیت اراضی کشاورزی اطلاع پیدا کنند و افراد مسئول نیز به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند میزان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به شدت کاهش خواهد یافت.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.