jahad_header (5)

تشکیل کارگروه استانی احداث و توسعه پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در خوزستان

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از برگزاری نخستین جلسه کارگروه استانی احداث و توسعه پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، عبدالهادی فرخ تبار سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در نخستین جلسه کارگروه استانی احداث و توسعه پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی گفت: پایانه های صادراتی یکی از مهمترین زیرساختهای تخصصی تجارت در زمینه صادرات کالا و محصولات است که با ایجاد بستری مناسب آماده سازی محصولات کشاورزی با مزیت رقابت صادراتی و رعایت استانداردهای داخلی، منطقه ای و بین المللی تولیدات داخلی و نیز شناسایی و معرفی تجار احداث می گردند.

وی با بیان این مطلب که پایانه صادراتی، پایانه ای است که خدمات لازم و تخصصی را به صادرکنندگان یک یا چند محصول تولیدی و صادراتی مشابه و خاص ارائه می کند اظهار کرد: دامنه های این فرایند شامل وزارت جهاد کشاورزی، تجار، اتحادیه ها، تشکل های صنفی، شرکت ها، تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صادر کنندگان، توزیع کنندگان و بهره برداران است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان این مطلب که مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار بر عهده دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است تصریح کرد: در این راستا دو کارگروه ملی و استانی با وظایف و ترکیب مشخص تشکیل شده است.

فرخ تبار به کارگروه ملی احداث و توسعه پایانه های صادراتی اشاره و اظهار کرد: کارگروه ملی از دفتر توسعه صادرات، دفتر صنایع غذایی و تبدیلی، سازمان امور اراضی، دفتر امور اقتصادی و دفاتر تخصصی معاونت های وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی همچنین گفت: اعضای کارگروه استانی از نمایندگان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان، نمایندگان معاونت های تخصصیسازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان معاونت های برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، نمایندگان امور اراضی استان، نمایندگان عمرانی استاندار، نمایندگانعمرانی وزارت راه و شهرسازی استان، نمایندگان سازمان استاندارد و نمایندگان آب و فاضلاب استان تشکیل می شود.

وی به مراحل بررسی درخواست و صدور موافقت نامه های اصولی طرح احداث پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: گارگروه استانی پس از دریافت تقاضا و طرح توجیهی متقاضیان سرمایه گزاری برای احداث پایانه های  صادراتی با توجه به معیارهایی از جمله بررسی تایید اهلیت، توجیه پذیر بودن طرح ارائه شده از نظر اقتصادی، فنی و مالی، جانمایی صحیح و استقرار در نقاط جغرافیایی مناسب، توانمندی متقاضیس از نظر تحصیل مجوزها و تامین سرمایه مورد نیاز و مناسب بودن طرح ارائه شده از نظر ویژگی های فیزیکی مشخص شده و پتانسیل های بالقوه منطقه حداکثر طی مدت ۳۰ روز نسبت به بررسی و اعلام نظر به کارگروه ملی در خصوص طرح احداث پایانه صادراتی اقدام می کند.

فرخ تبار گفت: در صورت احراز شروط گفته شده ظرف مدت یک هفته موافقت اصولی احداث پایانه صادراتی مربوطه توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه اظهار کرد: پس از دریافت استعلامات لازم توسط متقاضی و با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مجوز پایانه صادراتی محصولات کشاورزی توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت متبوع صادر می گردد.

وی به تسهیلات قابل ارائه به متقاضیان این طرح اشاره و تصریح کرد: متقاضیانی که موفق به اخذ مجوز پایانه صادراتی شوند می توانند در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور از طریق دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی از تسهیلاتی نظیر معرفی بع بانک های عامل جهت استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و معرفی به دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی جهت بهره مندی از خدمات در جهت توسعه پایانه صادراتی برخوردار شوند.

فرخ تبار در خاتمه گفت: هدف اصلی از احداث پایانه های صادراتی، ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان نظام های تولید، توزیع و صادرات است و رعایت موازین صادراتی محصولات کشاورزی در اینگونه پایانه ها می تواند الگوی مناسبی در جهت تولید صادرات محور با توجه به رعایت سلایق و نیازهای بازارهای هدف صادراتی برای تولیدکنندگان کشور باشد.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.