jahad_header (5)

تسهیل در آبرسانی و ارزاق رسانی با بهسازی جاده عشایری

 

تسهیل در آبرسانی و ارزاق رسانی با بهسازی جاده عشایری

 عملیات بهسازی جاده دسترسی به دره نی سفلی بهبهان با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر کل امور عشایر استان گفت:  عملیات بهسازی جاده دسترسی به دره نی سفلی بهبهان با اعتبار ۹ میلیارد ریال در حال اجراست.

اسکندر موسوی زاده افزود: این طرح با هدف آبرسانی و ارزاق رسانی و تسهیل در عبور و مرور عشایر انجام می شود.

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی از ۲۰ فروردین سال جاری آغاز شده است اظهار داشت: اجرای  طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.