jahad_header (5)

ترویج بیمه کشاورزی در خرمشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از برگزاری کارگاه آموزشی ترویج بیمه کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ یاسر شریفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: با اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی به عنوان یگانه ابزار نظام مند در مدیریت ریسک بخش کشاورزی، می توان حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و اقتدارغذایی و نیز تضمین سلامت و  بهداشت غذایی هم میهنان عزیزمان در سطح کشور را به ارمغان آورد.

وی در ادامه بیان کرد: عوامل خطر، تعرفه‌های بیمه برای محصولات تحت پوشش، نحوه پرداخت بیمه بعد از ارزیابی و تعیین خسارت از جمله مواردی هستند که توسط نماینده شرکت بیمه محصولات کشاورزی استان خوزستان در این کارگاه مطرح شد.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر همچنین بیان داشت: این کارگاه در دهستان حفار شرقی و برای  ۲۵ نفر روز برگزار شد.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.