jahad_header (5)

اطلاعیه

 

اطلاعیه

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان در خصوص تاریخ مصرف فرآورده های خام دامی وارداتی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: اداره کل دامپزشکی استان در اطلاعیع ای اعلام کرد: با توجه به انتشار خبر نادرست و تصاویری در فضای مجازی در سطح استان با

موضوع تحویل گوشت و مرغ منجمد با تاریخ تولید سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به اطلاع شهروندان می رساند که مشخصات مورد ادعا که به عنوان تاریخ تولید گوشت در تصاویر آمده است: مشخصات و تاریخ IHR (Import Health Requirement ) سندی است که متن آن توسط سازمان دامپزشکی ایران ( کشور خریدار ) تهیه می شود و توسط فروشنده، وارد کننده و دامپزشکی دولتی کشور مبدا امضا و مهر می شود و بیان کننده ضوابط بهداشتی کشور وارد کننده است.

لذا تاریخ های درج شده ( ۰۱/۰۱/۲۰۲۱ و ۰۱/ ۰۲/ ۲۰۲۲ ) همان تاریخ IHR در بسته بندی گوشت های وارداتی از مبدا کشور برزیل بوده که صراحتاً بر روی بسته بندی قید شده و منظور از آن تاریخ ابلاغ آخرین ضوابط بهداشتی واردات کشور ایران است و ارتباطی با تاریخ تولید و تاریخ انقضاء فرآورده ندارد و تاریخ تولید فرآورده مستقلاً بر روی بسته های گوشت و مرغ منجمد وارداتی درج می شود و کاملاً اعتبار لازم و کافی را دارد.

به استحضار شهروندان گرامی می رسد بهداشت و سلامت فرآورده های خام دامی موجود در مراکز مجاز، کاملاً تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی هستند و با هر گونه تهدید علیه سلامت مردم برخورد می شود.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.