jahad_header (5)

ارتقاء دانش و مهارت کشاورزان کارون در کشت چای ترش

 

ارتقاء دانش و مهارت کشاورزان کارون در کشت چای ترش

 

در کارگاه آموزشی کشت چاری ترش، راهکارهای افزایش تولید چای ترش با استفاده از روش های علمی و بومی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی کارون گفت:  در راستای برنامه های جهادی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، کارگاه آموزشی حل مسأله طرح جهاد میدانی با موضوع کاشت، داشت و برداشت چای ترش در روستای مظفریه شهرستان برگزار شد.

جبار حمادی با بیان اینکه این کارگاه با حضور محقق مرکز تحقیقات، کارشناس پهنه و کشاورزان پیشرو برگزار شد اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی، راهکارهای افزایش تولید چای ترش با استفاده از روش های علمی و بومی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و کارشناسان و کشاورزان با تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود، نسبت به شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای جهش تولید این محصول در منطقه اقدام کردند.

 

وی افزود: برگزاری این نوع کارگاه های آموزشی و مشارکتی، نقش مهمی در ارتقاء دانش و مهارت کشاورزان محلی و در نهایت افزایش تولید و بهره وری محصولات کشاورزی دارد.

 

 

 

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.