jahad_header (5)

اجرای طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد در محصول گندم در خوزستان

اجرای طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد در محصول گندم در خوزستان

طرح جدید دستیابی به پتانسیل عملکرد در محصول گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در ۱۴ شهر  خوزستان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت : از ابتدای سال جاری تا ۱۲ آذر ماه ۵۴۵ هزار و ۷۶۳ هکتار گندم در استان کشت شده است .

سیداحمدی افزود : در طرح گندم بنیان پروژه های کشت مستقیم ، کشت کف جوی و کشت روی پشته از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تا تاریخ مذکور ۳۷ هزار و ۴۸۶ هکتار کلزا کشت شده اضافه کرد : کشت کلزای دیم به تازگی در استان آغاز شده است.

 سید احمدی تصریح کرد : در طرح جهش تولید در دیم زارها سطح قرارداد ها تاکنون به ۶۸ هزار و ۷۱۶ هکتار رسیده است که از این میزان ۷۲۹۳ هکتار بیمه شده است.

وی ادامه داد: در طرح جهش تولید ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات جهت ادوات کشاورزی مورد نیاز جذب شده است. سیداحمدی با بیان اینکه سطح چغندر قند پاییزه کشت شده در استان ۱۸ هزار و ۳۲۶ هکتار است افزود : صد درصد سطح مصوب ابلاغی از سوی وزارت در استان کشت شده است .

وی میزان توزیع بذر گندم اصلاح و بوجاری شده بین کشاورزان را ۱۰۰ هزار تن اعلام و اظهار داشت : ۲۲۴ هزار و ۶۰۶ تن کود فسفاته، اوره و پتاسه بین کشاورزان توزیع شده است .

سید احمدی گفت : ۱۰هزار و ۲۲۷ هکتار از گندم کشت شده تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است .

وی به طرح جدید دستیابی به پتانسیل عملکرد در محصول گندم که کار مشترکی بین تحقیقات و آموزش کشاورزی ، ترویج و معاونت تولیدات گیاهی می باشد اشاره و اضافه کرد: ۱۷ سایت آبی و ۳ سایت دیم در مجموع به مساحت ۳۰ هکتار در ۱۴ شهرستان طی این طرح اجرا می شود که در آن هر کشاورز پیشرو ۲۵ نفر را در زیرمجموعه خود خواهد داشت و همه اقداماتی که در مزرعه خود انجام میدهد به کشاورزان زیر مجموع خود انتقال می دهد.

 

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.