jahad_header (5)

آغاز پروژه ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات در آبادان

آغاز پروژه ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات در آبادان

 

پروژه ردیابی و مبارزه با سوسک های چوبخوار نخیلات به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار در آبادان آغاز شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پروژه ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار در روستای حیر آغاز شد

 

حسن دشتی نژاد افزود: این پروژه تحقیقاتی که با هدف دست یابی به روش کنترل مؤثر این آفات مخرب در حال اجراست، به صورت الگویی در آبادان اجرا می‌شود و در آن کاربرد ۵ تیمار از حشره کش های تری کلروفن،کلرپیریفوس و قرص فسفید آلومینیوم، تله نوری و تیمار شاهد پس از عملیات هرس و تکریب و حذف تنه جوش و پاجوش درختان آلوده اجرا می‌شود.

 

وی اظهار داشت: اجرای پروژه توسط کلینیک گیاهپزشکی طبیعت و با همکاری و نظارت حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی آبادان و بر اساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور و حفظ نباتات خوزستان اجرا می شود.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.