jahad_header (5)

آشنایی جوانان روستایی خرمشهر با کشت گیاهان شورزی

 

آشنایی جوانان روستایی خرمشهر با کشت گیاهان شورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: کارگاه آموزشی تخصصی کانون جوانان روستایی با عنوان توسعه گیاهان شورزی در شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی کانون جوانان روستایی با عنوان توسعه گیاهان شورزی در این شهرستان خبر داد.

یاسر شریفی گفت: کارگاه های مختص کانون جوانان با هدف توسعه دانش، بینش و مهارت جوانان روستایی، افزایش میل به ماندگاری جوانان روستایی در روستاها و ثبات و پایداری جمعیت،برگزار می شود.

 وی با بیان اینکه این کارگاه در دهستان حفار شرقی برگزار شد و ۲۰ نفر روز در آن آموزش دیدند تصریح کرد: در این کارگاه جوانان عضو این کانون با انواع گیاهان شورپسند و روش های کاشت، داشت و برداشت آنها آشنا شدند.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.