jahad_header (5)
  • فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه شهریور ( ۶ ) سال ۱۳۹۸ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج شد

صدور موافقت اصولی و جواز تأسیس طرح های کشاورزی در خوزستان98/08/06

۱۷ فقره موافقت اصولی و جواز تأسیس بخش کشاورزی در استان صادر گردید.

پیش بینی برداشت 66 هزار تن ذرت علوفه ای در بهبهان98/08/06

برداشت ذرت علوفه ای در بهبهان آغاز شد.

سهولت عبور انهار از روی زهکش ها در ماهشهر98/08/06

اجرای سازه های فلوم و کالورت در شهرستان ماهشهر به پایان رسید.

آغاز انعقاد قرارداد کشت های پاییزه در هفتکل98/08/01

عمده کشت پاییزه در شهرستان هفتکل دیم می باشد.

خوزستان امید کشت کلزای کشور 98/08/01

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در مناطق سردسیر کشور عقب ماندگی نسبت به برنامه درنظر گرفته شده وجود دارد اضافه و امید کشور در کشت دانه روغنی کلزا به دو استان گلستان و خوزستان می باشد.

کلزا اولویت کشت های پاییزه در رامهرمز98/07/29

در سال جاری در ۴ هزار هکتار از مزارع رامهرمز کلزا کشت می شود.

برداشت چشم بلبلی ها از مزارع حمیدیه98/07/29

برداشت لوبیا چشم بلبلی از مزارع حمیدیه آغاز شد.

توسعه کشت کلزا در اراضی 550 هزار هکتاری رامهرمز98/07/28

کلاس های آموزشی کشت کلزا در رامهرمز برگزار شد.

تثبیت نیتروژن خاک با کشت حبوبات98/07/28

برداشت حبوبات تابستانه از مزارع شهرستان امیدیه آغاز شد.

آشنایی با آفات و بیماری های برنج در شهرستان آغاجاری98/07/28

کلاس آموزشی ترویجی شناسایی و کنترل آفات و بیماری های برنج در آغاجاری برگزار شد.