jahad_header (5)
  • به اطلاع می رساند ملاقات عمومی ریاست محترم سازمان روزهای دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح می باشد تلفن تماس ۱ - ۳۳۳۵۹۴۶۰ - به اطلاع همكاران محترم مي رساند ، فيش حقوق كاركنان سازمان جهادكشاورزي استان خوزستان، مهر ( ۷ ) سال ۱۳۹۷ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال قرار داده شده است.

مسئولین سازمان

 
 
شماره تلفن رياست  و معاونين و مشاورين و مديران و روئساي ادارات و ساير مسئولين سازمان جهادكشاورزي استان خوزستان كد استان خوزستان ۰۶۱ است
 

نمابر

تلفن

نام مسئول

سمت

۹-۳۳۳۵۹۵۵۸

۶۰-۳۳۳۵۹۸۵۲

 

اپراتور مركز تلفن و ارتباطات راديويي

 

۵۱-۳۳۳۵۹۸۵۰

 

تلفن گويا و پست صوتي

۳۳۳۵۹۴۶۰

۳۳۳۵۹۴۶۴ 

آقاي كيخسرو چنگلوايي

changal

رئيس سازمان

۳۳۳۵۹۴۶۰

۳۳۳۵۹۴۶۸

حجت الاسلام آقاي دكتر عبدالرضا دغاغله

مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه

۳۳۳۵۹۴۶۰ ۳۳۳۵۹۴۶۴ 

آقاي سيدعلي جلالي

قائم مقام رئیس سازمان
 

۳۳۳۵۹۴۶۵

 آقاي محمد كياني

معاون توسعه مديريت و منابع انساني 

۳۳۳۵۹۶۰۸

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

آقای جواد سلطانی کاظمی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

۳۳۳۵۹۵۴۲

 ۳۳۳۵۹۴۶۷

 آقاي قاسمي نژاد

معاون بهبود توليدات گياهي

۳۳۳۵۹۶۱۵

  ۳۳۳۵۹۶۱۴

 آقاي محمد مشكورزاده

معاون بهبود توليدات دامي

۳۳۳۳۱۰۴۲

۳۳۳۵۹۴۶۱

آقاي پرويزاقتصادي

مدير حوزه رياست سازمان

   

آقاي احمد مينابيان

مسئول امور هماهنگي مجلس

   

آقاي سيد عادل موالي زاده

مسئول هماهنگي امور شهرستان ها

 

 ۳۳۷۲۱۷۷۸

آقاي فتح اله  ابوعلي

 مسئول هماهنگي و جانشين رياست سازمان در امور بهره برداري از طرح مقام معظم رهبري

 

 

آقاي غلامعلي پشت يافته

مشاور رياست سازمان

 ۳۳۳۵۹۵۴۴

 ۳۳۳۵۹۵۴۶

  آقاي دهقانيان

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي

 ۳۳۳۵۹۵۹۷

۳۳۳۵۹۵۴۱

آقاي علي كرد

سرپرست مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۰

آقاي عبدالكاظم شاچري

 مدير امور اراضي

 

۳۳۳۵۹۴۷۱

 آقاي خدا رحم امیری زاده

 مدير حراست

 

 ۳۳۳۵۹۴۷۳

آقاي حسن نيسي

سرپرست مديريت ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات

 

 ۳۳۳۵۹۴۷۲

 آقاي سيدعباس موسوي

 مدير صنايع كشاورزي

 

 ۳۳۳۵۹۵۳۹

آقاي تورج ظاهري

مدير هسته گزينش

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۲

 آقاي سيد احمدي

 مدير زراعت

 ۳۳۳۵۹۵۴۵

 ۳۳۳۲۵۴۷۸

آقاي مسعود احمدي

مدير تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۳

 آقاي حليم كوتي

 مدير باغباني

 

۳۳۳۵۹۵۴۷

آقاي حقيقت خواه

مدير حفظ نباتات

 

۳۳۳۵۹۶۱۴

آقاي حميد بدوي

مدير امور دام

 

۳۳۳۵۹۶۱۴

آقاي عبدالامير نيرومند

مدير امور طيور

 

 ۳۳۳۵۹۴۶۵

 آقاي عامري فر

مدير امور مالي

 

۳۳۳۵۹۶۰۶

 آقاي مباشر

مدير امور اداري ، پشتيباني و رفاه

   

خانم فرخ لقا سقائيان

سرپرست اداره استخدام و كارگزيني

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۹

 آقاي محمد نژادزاده

 رئيس اداره روابط عمومي

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۸

 آقاي قاسم حزبه اي

 رئيس اداره حقوقي

 

۳۳۳۵۹۵۵۴

حجت الاسلام آقاي سيد هاشم مروج

 رئيس اداره عقيدتي

 

 ۳۳۳۵۹۵۵۳

 آقاي سعيد حاجيان

 رئيس اداره ايثارگران

 

 ۳۳۳۵۹۵۵۲

 آقاي فريدون مرداني

رئيس اداره تحول اداري

 

 ۳۳۳۵۹۵۴۲

آقاي بصيرزاده

رئيس اداره فن آوري و مكانيزاسيون

 

۳۳۳۵۹۵۵۱

آقاي كريم غزال

 رئيس اداره  امور پيمانها و قراردادها

  ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

آقاي هادي فرخ تبار

مدير برنامه و بودجه

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

آقاي عزت الله صادقي

مدير امور سرمايه گذاري

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

آقاي بهرام كياني

رئيس اداره آمار و فن آوري اطلاعات

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

خانم مهناز سيفيان

مسئول مركز اسناد و مدارك  ( كتابخانه ) و رييس اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

آفاي خلف سواري

مسئول نرم افزار و پورتال سازمان

 ۳۳۳۵۹۵۶۳

 ۳۳۳۵۹۵۶۸

آقاي امين بهاري

مسئول سخت افزار و شبكه سازمان

 

 ۳۳۳۵۹۵۵۷

 

مسئول حوزه بسيج

 

۳۳۳۵۹۵۵۶

آقاي كياني 

مسئول هيئت بدوي

   

آقاي نادر پورركني

مدير شعبه شركت شهرك هاي كشاورزي استان خوزستان

 

 ۳۳۳۵۹۶۱۱

 آقاي حقيقي

سرپرست شركت كوثر

 

 ۳۳۳۵۹۵۶۲

آقاي محمد رضا رحيم خاني

مدير عامل صندوق جهاد و تعاوني اعتبار

   

آقاي سيد قدرت الله ممبيني

مدير عامل تعاوني مسكن جهادكشاورزي
مديران جهادكشاورزي شهرستانها

نمابر

تلفن 

 نام مدير

مديريت/سرپرست جهادكشاورزي شهرستان

 ۵۳۳۲۴۶۲۰

 ۵۳۳۲۴۶۴۲

 آقاي ناجي شهيب زاده

  آبادان

 ۵۲۶۲۲۲۲۸

 ۵۲۶۲۴۶۵۳

آقاي سيد داود علوي فرد 

   اميديه

 ۵۲۶۶۳۱۸۹

۵۲۶۶۳۱۸۸

آقاي عزت الله كاظمي

 آغاجاري

۴۳۲۸۳۲۴۹

۴۳۲۸۳۴۷۹

 آقاي بهنام القاصي

 انديكا

 ۴۲۶۳۴۸۰۳

۴۲۶۳۰۸۳۳

 آقاي سيدهدايت الله موسوي

 انديمشك

 ۳۳۳۵۲۸۰۱

۳۳۳۵۲۸۰۰

  آقاي عبدالرضا نيسي

 اهواز

۴۳۶۲۲۰۰۴

۴۳۶۲۲۰۰۳

 آقاي محمد خسروي

 ايذه

 ۴۳۷۲۲۱۷۱

۴۳۷۲۲۲۳۵

 آقاي خدا رحم اميري زاده

 باغملك

۵۲۷۲۸۹۹۱

 ۵۲۷۲۵۰۰۹

  آقاي سيد محمد ابراهيم حسيني

   بهبهان

۳۶۵۲۲۰۹۹

۳۶۵۲۲۳۹۹

آقاي علي اصغر هدايت

 باوي

۳۶۷۲۲۴۰۴

۳۶۷۲۰۴۲۵

اقاي محمدامين شاخي

حميديه

۵۳۵۴۰۱۸۳

۵۳۵۴۰۰۶۹

  آقاي محمد مطرودي

 خرمشهر

۴۲۴۲۰۸۱۱

۴۲۴۲۰۸۱۲

  آقاي احمد زارعي

 دزفول

۳۶۷۴۶۱۷

۳۶۷۴۶۲۰۰

  آقاي عباس ساكي

 دشت آزادگان

۴۳۵۹۲۷۳۵

۴۳۵۹۶۸۵۰

  آقاي مصطفي هنرمنديان

 رامشير

۴۳۵۲۲۱۳۲

۴۳۵۲۳۴۹۲

 آقاي سيدمحمدرضا حسني

 رامهرمز 

۵۳۷۲۳۳۹۵

۵۳۷۲۴۸۰۴

 آقاي جبار حمادي

 شادگان

۴۲۸۷۱۷۰۰

۴۲۸۷۲۳۲۸

  آقاي عليرضا ملك زاده

 شوش

۳۶۲۳۲۵۴۹

۳۶۲۳۲۵۴۷

آقاي جميل صافي پور زرگاني

 شوشتر

۳۵۵۵۳۲۳۳

۳۵۷۱۰۷۳۹

آقاي مهدي صياحي

 كارون

۳۶۳۲۳۰۶۰

۳۶۳۲۲۰۵۰

  آقاي بيژن تاجوند

 گتوند

۴۳۲۹۲۹۰۵

۴۳۲۹۲۱۸۸

 خانم رقيه سلطاني

 لالي

۵۲۳۲۰۰۶۰

۵۲۳۲۲۰۹۵

 آقاي حميدرضا رشيدي

 ماهشهر

۴۳۲۲۷۶۰۶

۴۳۲۲۴۴۰۴

 آقاي ناصر حسين پور آقاي علي اكبر باورصاد

 مسجدسليمان

۴۳۵۸۲۸۰۰

۴۳۵۸۲۸۸۷

آقاي جلال غريبوند نوتركي

 هفتگل

۵۲۵۷۲۰۷۸

۵۲۵۷۲۰۷۷

 آقاي كامبيز محسني

 هنديجان

۳۶۷۸۲۰۲۱

۳۶۷۸۲۰۲۱

 آقاي احمد غانمي

 هويزه

ادارات كل و موسسات و سازمانها و ادارات و شركتها تابعه
 

نمابر

تلفن

 نام مدير

 سمت

 ۳۳۳۶۶۵۷۲

 ۳۳۳۸۸۸۸۲

 آقاي دكتر كناركوهي 

مدير كل دامپزشكي 

۳۳۹۲۱۸۷۳

۳۳۹۲۱۸۷۷

آقاي دكتر نبي اله خون ميرزا

 مدير كل شيلات

۳۳۳۶۸۰۲۲

۳۳۳۶۰۳۹۷

 آقاي علي رحم كريمي

مدير كل امور عشاير

۳۳۷۳۷۰۴۸

۳۳۷۳۷۰۵۳

 آقاي شهريار بذركار

  مدير كل منابع طبيعي

۳۳۷۳۷۱۶۸

۳۳۷۳۷۴۲۲

 آقاي هرمز خواجوي

رئيس سازمان تعاون روستايي

۳۳۳۶۶۹۹۱

۳۳۳۳۱۰۰۹

 آقاي هادي سلامات

مدير عامل شركت پشتيباني امور دام

۳۳۳۴۲۴۲۷

۳۳۳۴۶۵۳۹

آقاي سيف اله طاهري

 مدير عامل شركت خدمات حمايتي

 ۳۳۷۳۷۲۴۷

۳۳۷۳۷۲۶۲

 آقاي دكتر بهرام اندرزيان

رئيس  مجتمع آموزش جهادكشاورزي

۳۳۷۳۷۳۵۷

۳۳۷۳۷۲۵۸

آقاي دكتر احمد نادري

رئيس مركز تحقيقات،آموزش كشاورزي و منابع طبيعي

۳۳۳۳۵۴۱۰

۳۳۳۶۱۸۷۱

  آقاي اميرفر

رئيس كلنيك شهيد حكيم

 ۳۳۷۳۷۳۴۵

 ۳۳۷۳۷۳۴۷

آقاي دكترعليرضا  دارابي

 مدير عامل صندوق توسعه بخش كشاورزي

۳۳۷۳۷۳۱۷

۳۳۷۳۷۳۱۶

آقاي ابوعلي

رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي