jahad_header (5)
  • به اطلاع می رساند که محل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ساختمان مرکزی سازمان طبقه سوم معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی اتاق شماره  ۴۲۳ می باشد.- به اطلاع همكاران محترم مي رساند ، فيش حقوق كاركنان سازمان جهادكشاورزي خوزستان، آذر ( ۹ ) سال ۱۳۹۷ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال قرار داده شده است.

ارزیابی میزان و نوع کودهای شیمیایی در رامشیر96/9/1

ارزیابی میزان و نوع کودهای شیمیایی در رامشیر

کلاس آموزشی ترویجی آزمون خاک در شهرستان رامشیر برگزارگردید.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر  با بیان این خبر گفت : جهت ارزیابی ساختمان خاک و مواد موجود در مزارع کشاورزی و همچنین اطلاع از میزان کود مورد نیاز جهت کشت محصولات مختلف گرفتن آزمایش از خاک مزرعه به نحو صحیح و مناسب الزامی می باشد.

محسن احمدی افزود : در همین راستا شیوه صحیح نمونه گیری از یک مزرعه ۵ هکتاری به طور کامل در کلاس آموزشی مذکور به صورت عملی تشریح و نحوه ارزیابی میزان و نوع کودهای شیمیایی مورد نیاز جهت کشت ارائه گردید.

وی در پایان اظهار داشت : در  این دوره  آموزشی که در مرکز آزاده برگزار شد ۲۵ نفر حضور داشتند.

Trackback URI: http://ajkhz.ir/main/index.php/trackbackNews/166