jahad_header (5)
  • . فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه خرداد ( ۳ ) سال ۱۳۹۹ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج گرديد

کنه تارتن بلای جان انجیرستان های اندیکا99/03/27

 

 

کنه تارتن بلای جان انجیرستان های اندیکا

انجیرستان های اندیکا در معرض کنه تارتن قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اندیکا از احتمال خسارت کنه تارتن انجیر به دلیل گرم شدن هوا خبر داد.

مراد امامی  افزود:  درخت انجیر به خسارت آفت کنه تارتن حساس بوده به طوری که میوه های درختان آلوده کوچک و نامرغوب می شوند.

وی  با اشاره به مساعد شدن شرایط آب و هوایی و افزایش فعالیت و خسارت‌زایی این آفت بر روی درختان، گفت: انجیرکاران ‌بایستی نسبت به پایش کنه تارتن بر روی درختان اقدام نموده و با راهنمایی کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاهپزشکی در خصوص مبارزه با این آفت با اتخاذ روش‌های مناسب اقدام نمایند.

 

 

 

 

Trackback URI: https://ajkhz.ir:443/main/index.php/trackbackNews/1672

دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom