jahad_header (5)

کشت محصول زعفران برای نخستین بار در حمیدیه

کشت محصول زعفران برای نخستین بار در حمیدیه
هزار متر مربع از مزارع شهرستان حمیدیه زیر کشت زعفران رفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه از کشت هزار متر مربع زعفران در شهرستان خبر داد مصطفی عبیاوی اظهار داشت :کشت زعفران برای اولین بار در شهرستان درروستای شیخ زهراب از توابع مرکز خدمات خسرج به صورت آزمایشی به مساحت هزار متر مربع کشت شد وی اضافه کرد: کشت این محصول از مهرماه آغاز شدو تا پایان آذر ماه برداشت می شود . عبیاوی تصریح نمود : با توجه به توجیه اقتصادی زعفران متقاضی کشت این گیاه دارویی در شهرستان بالا است . وی پیش بینی کرد: سطح زیر کشت این گیاه دارویی در سال آینده افزایش داشته باشد . عبیاوی همچنین تصریح کرد : گل این گیاه در مصارف داروئی و غذایی استفاده می شود و در مناطقی که زمستانهای ملایم و تابستانهای گرم وخشک می باشد به خوبی رشد می کند . ️ وی در پایان اضافه کرد: در این راستا باهدف بالا بردن راندمان تولید ،سطح زیرکشت وحمایت از کشاورزان طرح ها وایده های نوین بررسی میشود


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.