jahad_header (5)
  • فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه شهریور ( ۶ ) سال ۱۳۹۸ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج شد

حمایت از اشتغال زنان روستایی با توزیع نیمچه مرغ محلی در مسجدسیلمان98/04/12

 

 

حمایت از اشتغال زنان روستایی با توزیع نیمچه مرغ محلی در مسجدسیلمان

بیش از ۲ هزار قطعه نیمچه مرغ بومی در شهرستاتن مسجدسلیمان نوزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشارزی شهرستان مسجدسلیمان از توزیع نیمچه مرغ محلی به صورت رایگان بین زنان روستای این شهرستان خبرداد.

 علی اکبر باورساد افزود: این نیمچه ها به تعداد ۲ هزار و۵۰۰ قطعه بین ۴۰ نفر از زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی توزیع شده است.

 وی هدف از این کار را حمایت از طرح های اشتغال زای زنان روستایی در شهرستان عنوان کرد.

 

 

 

Trackback URI: https://ajkhz.ir:443/main/index.php/trackbackNews/1413

دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom