jahad_header (5)
  • .فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه مهر ( ۷ ) سال ۱۳۹۹ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج گرديد

توزیع آرد بین یک میلیون روستایی در خوزستان99/06/12

 

توزیع آرد بین یک میلیون روستایی در خوزستان

بیش از ۴۷ هزار تن آرد بین روستاییان استان توزیع شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر تعاون روستایی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن آرد توسط تعاون روستایی  توزیع شد.

جمشیذد بنی فری  افزود: این میزان آرد در یک میلیون و ۱۸۷ هزار کیسه ۴۰ کیلویی بین ۳ هزار روستا با جمعیت یک میلیون نفر توزیع شده است.

وی اضافه کرد: تعاون روستایی با تامین نیازهایی همچون آرد، کود، بذور مختلف برای کشت فصل های مختلف، تامین نیاز دامداران، خرید محصولات کشاورزی آنها و ... در کاهش مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ نقش بسزایی دارد.

Trackback URI: https://ajkhz.ir:443/main/index.php/trackbackNews/1728

دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom