jahad_header (5)

تأمین علوفه و کمپوست از کاه و کلش مزارع گندم دزفول

تأمین علوفه و  کمپوست از کاه و کلش مزارع گندم دزفول

۵۰  هزار تن کاه و کلش از مزارع گندم شهرستان جمع آوری گردید 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: همزمان با برداشت محصول گندم شهرستان از سطح مزارع میزان ۵۰ هزار تن کاه و کلش جمع آوری گردید.  

بهروز قمرزاده افزود: جمع آوری کاه و کلش به منظور تأمین علوفه دامداری‏ها و همچنین تهیه کمپوست جهت بستر کاشت مزارع تولید و پرورش قارچ خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد همچنین یک مزیت اقتصادی بوده که ارزش اقتصادی بالایی به منظور تهیه خوراک دامداری‏های مختلف در سطح کشور دارد.

وی اظهار داشت: کاه و کلش جمع آوری شده در شهرستان علاوه بر مصرف در شهرستان دزفول به سایر استان‏های کشور نیز صادر می گردد.

قمرزاده تصریح نمود: به کشاورزان گندمکار توصیه گردیده به منظور حفظ بقایای گیاهی و محیط زیست و انجام کشاورزی حفاظتی از آتش زدن هر گونه کاه و کلش خودداری نمایند؛ ضمناً هر گونه خدمات دولتی به کشاورزانی که به هر دلیل اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزارع خود می نمایند ممنوع می باشد.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.