jahad_header (5)

برنامه ریزی برای افزایش عملکرد محصولات پاییزه در خوزستان

برنامه ریزی برای افزایش عملکرد محصولات پاییزه در خوزستان
ربیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت : با توجه به اینکه امکان افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد در تلاش هستیم عملکرد محصول در واحد سطح را افزایش دهیم
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خورستان : رئیس سازمان در حاشیه جلسه ستاد فنی زراعت گفت : خوزستان انبار غله کشور است و نگاه دولت به بخش کشاورزی استان ویژه است
مجید نبی پور افزود : با توجه به اینکه امکان افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد در تلاش هستیم عملکرد محصول در واحد سطح را افزایش دهیم و در همین راستا موانع افزایش تولید از جمله آفات و بیماری ها را شناسایی و جهت پیشگیری از این موانع برنامه ریزی صورت میگیرد
وی اظهار داشت : زمان استفاده و کیفیت نهاده ها در افزایش عملکرد بسیار موثر خواهد بود به همین دلیل با اجرای برنامه های آموزشی و انتقال یافته ها کشاورزان را برای رسیدن به این اهداف یاری خواهیم داد
نبی پور با اشاره به توزیع خوب کودهای مورد نیاز کشاورزان در استان اضافه کرد : فقط ۱۰ درصد از کودهای اختصاص یافته در انبارها باقی مانده است
وی با اشاره به اجرای آبیاری زیر زمینی به صورت پایلوت در استان گفت : روش زیرزمینی در حال حاضر در باغات استفاده می شود و در صورت موفق بودن این طرح ،در مزارع نیشکری به اجرا درخواهد آمد


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.