jahad_header (5)

اجرای سایت الگویی جو در خرمشهر

اجرای سایت الگویی جو در خرمشهر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از ایجاد سایت الگویی جو در شلمچه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : یاسر شریفی اظهار داشت: سایت الگویی جو به مساحت ۱ هکتار در دهستان پل نو روستای نهر یوسف منطقه شلمچه این شهرستان به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح توسعه و پایداری تولید جو و ارتقاء بهره وری با عملیات بهبود خاک ورزی، تناوب اصولی، ساماندهی بذر و تغذیه مناسب گیاهی با مدیریت مزرعه ای می باشد.

برگزاری کارگاه های آموزشی، بازدیدهای ترویجی و اجرای طرح های مقایسه ای (pvs) از جمله موارد اجرا شده در این سایت میباشد.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.